Energiebewust

ENERGIEZUINIG BOUWEN START MET EEN STERKE RAADGEVER

In samenwerking met het Vlaams Energieagentschap en Vlaamse overheid werd begin 2008 het project 'Energiebewust Architect' opgestart. Doelstelling was op korte termijn een lijst van architecten te vormen met interesse en know how op het gebied van energiezuinig bouwen.

Ondertussen hebben 1.250 architecten een bijscholing gevolgd en een engagement onderschreven. Ze staan klaar om u als kandidaat-bouwer te informeren.

http://www.energiebewustarchitect.be/